close

Để bóc vỏ tôm hùm dễ dàng

Chuẩn bị:

– Tôm hùm

– Dụng cụ bóc vỏ tôm: Kìm, kim lấy thịt tôm, kéo, bát đựng

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 1

Cách làm:

Đặt một tay lên thân tôm, một tay giữ đầu tôm rồi, sau đó vặn thân tôm để lấy thân tôm ra.

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 2

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 3

Dùng hai tay ấn vào phần thân tôm để vỏ tôm vỡ ra. Sau đó nhẹ nhàng kéo phần thịt tôm ra.

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 4

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 5

Sau đó tiếp tục bóc phần càng tôm. Dùng kìm bóp phần vỏ càng tôm cho vỡ ra, sau đó dùng kim lấy thịt tôm ra.

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 6

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 7

Cách bóc vỏ tôm hùm cực chuẩn - 8

cách bóc tôm hùm

Leave a Response